Video

Susţine un proiect românesc 100 % !

Prof. Dan MIHĂESCU

Nu ştim câţi români ar dona mulţi bani pentru o cauză generoasă, în favoarea copiilor acestei naţiuni, dar suntem siguri că sunt destui care donând câte puţin, din impozitul plătit deja la Bugetul de Stat, pot aduce zâmbete, pot face minuni în contul viitorului acestei ţări şi pot acorda asfel o şansă generaţiilor ce se formează acum !
Cere ANAF să direcţioneze către Asociaţia”Clubul Nautic Român” 2% din impozitul pe venitul plătit în anul 2013 completând şi depunând până pe 17 mai 2014 formularul 230 (pentru impozitul pe salariu) sau formularul 200 (pentru alte venituri).  Ce reprezintă 2 % ? Contribuabilii persoane fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual plătit la Bugetul de Stat, conform Art. 57 alin. (4) si Art. 84 alin. (2) din Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr.138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003 şi aplicată prin Legea nr. 163/2005. Astfel persoanele fizice pot sponsoriza, fără să cheltuiască nimic, organizaţiile nonprofit ce funcţionează conform OG 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii. Referinţe despre activitatea noastră pe:www.clubulnauticroman.ro www.magazin-nautic.ro  www.nauticatv.ro şi https://www.facebook.com /clubulnautic.roman?fref=ts

Cum trebuie procedat ?

1. Descarcă formularul precompletat cu datele asociaţiei noastre:
pentru impozitul pe salariu: Formularul 230
pentru alte venituri completează Formularul 200 cu datele asociaţiei noastre şi bifează căsuţa: Susţinerea unei entităţi nonprofit.
Anul: 2013 (anul anterior, pentru care deja s-a plătit impozitul)
Denumire entitate nonprofit: ASOCIAŢIA „CLUBUL NAUTIC ROMÂN”
Cod de identificare fiscală (CIF): 26684158
Cont bancar (IBAN) RO13FNNB002102858754RO02 – Credit Europe Bank

2. Depune formularul sau trimite-l prin poştă cu scrisoare recomandată la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu. Adresa Administraţiei Financiare la care este arondată localitatea dvs. de domiciliu o puteţi găsi accesând:
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

3. Dacă ai colectat mai multe Formulare 230 completate le poţi trimite prin poştă la adresa Asociaţia „Clubul Nautic Român”, str. Callatis, nr. 32, et. 3, Constanţa, cod: 900744, şi le distribuim noi, dacă ajung în timp util.
Termenul limită pentru depunerea la ANAF a declaraţiilor, ce se referă la impozitul plătit în anul fiscal anterior, în cazul de faţă 2013, este 17 mai 2014, după aceasta dată contribuabilii pierzând dreptul de exercitare a opţiunii pentru donarea a 2% din impozitul pe venitul anual.
Conform O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obţinute prin completarea formularelor 230 sau 200 nu pot obţine informaţii cu caracter fiscal din care să reiasă „identitatea vreunei persone fizice sau juridice”. Donatorii, din proprie iniţiativă, pot să comunice asociaţiei faptul că au depus formularele respective în favoarea Asociaţiei „Clubul Nautic Român”

 
 

Canale TV